Oferta


Kurs operatora koparkoładowarki Elbląg

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

(dawny OCSM Radom)

ZAPRASZA NA KURS OPERATORA


 

  • koparkoładowarki kl.III,

  • koparki jednonaczyniowe kl. III,

  • przecinarki do nawierzchni dróg kl. III,

 


Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E