O ośrodku


Witamy na stronie internetowej Bazy OSZ w Elblągu.
Specjalizujemy się w organizowaniu kursów dla przyszłych operatorów koparkoładowarek
i innych maszyn drogowych.


Nasza Centrala mieści się w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
działa od 1 stycznia 2011 roku i został powołany przez Komendanta Głównego Ochotniczych
Hufców Pracy. Nasz Ośrodek  posiada jednak o wiele większą historię kultywuje tradycje
szkoleń rozpoczęte przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu w 1974 r.


Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość kursów na operatorów koparkoładowarek
i koparek - również w Twoim mieście !!!.


Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Elblągu prowadzi działalnosć szkoleniową umożliwiającą
uzyskanie uprawnień operatora do obsługi maszyn wymienionych
w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r.
(Dz.U. z dnia 20.01.2017r. poz. 134)